pdf drukuj

Ruch Rodzin Nazaretańskich

 

Historia

W 1985 r. w Warszawie powstała grupa, która postanowiła dążyć do świętości. Podstawą duchowości Ruch Rodzin Nazaretańskich jest zawierzenie, będące rodzajem wspólnoty życia z Matką Najświętszą. W praktyce oznacza to poddanie się woli Bożej i naśladowanie Maryi w Jej posłuszeństwie Bogu. Dynamicznie Ruch rozwija w takich krajach jak Meksyk, Francja, Portugalia i na Filipinach.

 

Cele

Podstawą formacji Ruch Rodzin Nazaretańskich jest zawierzenie, przyjmujące postać wspólnoty życia z Matką Najświętszą. W praktyce jest to poddanie się woli Bożej i naśladowanie Maryi w Jej posłuszeństwie Bogu. Droga do świętości opiera się na koncepcji wypracowanej przez takich mistyków chrześcijańskich jak: św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avila, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Maksymilian Kolbe. Podstawą budowania Kościoła jako wspólnoty stają się: modlitwa, ofiara, wyrzeczenie, zapomnienie o sobie, troska o innych, pokora, duchowe ubóstwo. Akcentuje się także życie sakramentalne, zwłaszcza Eucharystię i Pokutę. Życie wewnętrzne wymaga współpracy z kapłanem, która może przybrać formę kierownictwa duchowego, pomagającego rozpoznawać "znaki czasu". Członkowie Ruchu angażują się w Poradnictwo Rodzinne, działalność charytatywną, w katechizację. Biorą udział w grupach synodalnych, Akcji Katolickiej. Działania są zawsze ukierunkowane na środowisko parafialne. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.

 

Formacja

1. Udział w Eucharystii.

2. Członkowie Ruchu spotykają się w małych grupach, tworzonych według wieku lub stanu (w czasie spotkań rozważane są tematy z dziedziny ascezy, mistyki chrześcijańskiej).

3. „Ruch powstawał wokół konfesjonału” - mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, członkowie często korzystają z Sakramentu pokuty, który może przybrać formę „stałego spowiednika”.

 

Strona internetowa:   www.rrn.info.pl

 

Moderator

ks. mgr-lic. Wiktor Juchiewicz, parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,

Mściwojów 41, 59-407 Mściwojów,

tel. 76/ 872 85 47,

e-mail: xwiktor@poczta.onet.pl

 

Odpowiedzialny

Beata Grzelińska,

e-mail: beata.grzelinska@wp.pl

 

Grupy działające na terenie naszej diecezji

  1. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie,
  2. Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu,
  3. Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie.