pdf drukuj

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

 

Historia

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawcówzostało zarejestrowane dnia 20 września 1989 r. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim z siedzibą w Warszawie. KSW jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy.

 

Cele

Wśród celów szczegółowych wymienia się:

1. Organizowanie katolickich środowisk wychowawczych, czerpiących inspirację z Ewangelii i nauczania Kościoła.

2. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dobra młodego pokolenia, dobra i trwałości rodziny, dobra wychowawcy, nauczyciela.

3. Organizowanie pracy formacyjnej dla członków KSW oraz innych nauczycieli i rodziców.

4. Formułowanie propozycji wychowawczych i dydaktycznych w duchu miłości Ojczyzny oraz dbałości o tradycje narodowe i regionalne.

5.  Wywieranie wpływu na środki społecznego przekazu w celu promowania w nich wartości związanych z wychowaniem i kształtowaniem dzieci i młodzieży zgodnie z nauką Kościoła.

6. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podobnymi środowiskami i instytucjami w Polsce i na świecie.

7. Tworzenie i prowadzenie szkół.

 

Asystent kościelny

ks. dr Józef Stec, parafia Matki Bożej Miłosierdzia,

ul. PCK 23, 58-560 Jelenia Góra,

tel. 75/ 755 17 77,  75/ 755 92 77,

kontakt:   parafiambm.jgora.pl