pdf drukuj

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Historia

W ramach Akcji Katolickiej w 1934 r. powstały dwa stowarzyszenia młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Oba Stowarzyszenia młodzieżowe Akcji, były kontynuacją Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, którego celem była obrona polskości młodego pokolenia, żyjącego pod zaborami. Przed wybuchem II wojny światowej KSMM i KSMŻ działały prawie w każdej parafii. W okresie okupacji Stowarzyszenia zawiesiły działalność, a wielu ich członków włączyło się w działalność wyzwoleńczą. Po wojnie tylko w diecezji poznańskiej i krakowskiej reaktywowano Stowarzyszenia. Wskutek represji władz komunistycznych 7 lipca 1953 r. zaprzestano działalności. Dopiero w 1989 roku po odzyskaniu swobód obywatelskich w Polsce, możliwy był powrót do wcześniejszej działalności.

Konferencja Episkopatu Polski dekretem z dnia 10 października 1990 r. powołała KSM, zatwierdzając statut 30 kwietnia 1993 r. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która pragnie współdziałać z innymi i szerzyć dobro w imię Chrystusa. Kandydatem zaś każdy, kto ukończył 14 rok życia i pragnie realizować cele Stowarzyszenia.

W Diecezji Legnickiej Biskup Diecezjalny w 1996 roku powołał do życia KSM.

 

Cele

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła. Wychowując i kształcąc podnosi ich poziom intelektualny, wypracowując odpowiednie postawy moralne, pomagające w zaangażowaniu się we wspólnoty. Wśród celów szczegółowych wymienia się

a) Świadectwo życia wzorowego katolika i Polaka.

b) Organizacja środowiska oddziaływania apostolskiego, przeciwdziałanie współczesnym zjawiskom demoralizacji, np. pornografii, sektom, alkoholizmowi, niemoralnym programom w mediach.

c) Organizacja obozów wypoczynkowych dla młodzieży i dzieci z ubogich rodzin, kursy językowe, uczestnictwo w tworzeniu programów telewizyjnych, kolportaż prasy i książki, prowadzenie świetlic, kafejek przykościelnych, konkursy, festiwale.

 

Formacja

Formacja kandydata trwa przynajmniej pół roku a członków i instruktorów jest ciągła. Odbywa się ona w czasie rekolekcji, które są połączone ze szkoleniami. Prowadzą one do rozwoju wzbogacenie życia wewnętrznego członków oraz kształtują postawy apostolskie i organizacyjne. Młodzież spotyka się w zastępach i pracuje nad sobą, głębiej przeżywa praktyki religijne, życie sakramentalne. W formacji realizuje się zasadę „cywilizację miłości”, w której Ojciec Święty Jan Paweł podkreślał zawsze prymat osoby przed rzeczą, etyki przed techniką.

 

Strona internetowa:  www.ksm.legnica.pl

 

Asystent kościelny

ks. mgr-lic. Janusz Wilk, parafia św. Jacka,

ul. Nadbrzeżna 3, 59-220 Legnica,

tel. kom. 607 200 649,

e-mail: ksjanuszwilk@gmail.com

 

Prezes

Katarzyna Łasek,

tel. kom. 783 236 143,

e-mail: prezes.ksmdl@gmail.com

 

Biuro

Legnica, ul. Nadbrzeżna 3, tel. 76/ 724 43 75

 

Oddziały i koła KSM

1. Bolesławiec, oddział przy parafii św. Cyryla i Metodego

2. Chojnów, oddział przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

3. Czarny Bór, oddział przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

4. Jelenia Góra, oddział przy parafii św. Erazma i Pankracego

5. Jelenia Góra, koło przy Gimnazjum nr 1 przy parafii p.w. św. Erazama i Pankracego

6. Kamienna Góra, oddział przy parafii Matki Bożej Różańcowej

7. Krzeszów, oddział przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

8. Legnica, koło przy Zespole Szkół im. św. Franciszka z Asyżu

9. Legnica, oddział przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

10. Legnica, oddział przy parafii św. Jadwigi Śląskiej

11. Lubin, oddział przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

12. Lubin, oddział przy parafii św. Barbary

13. Polkowice, oddział przy parafii św. Michała Archanioła

14. Piechowice, oddział przy parafii św. Antoniego

Ścinawa, oddział przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego