pdf drukuj

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

 

Historia

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 21 XI 1994 r. Patronami KSKP są: św. Katarzyna Aleksandryjska
i św. Rafał Kalinowski. Siedzibą Zarządu Głównego jest Lublin. Prezesem Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich jest mgr inż. Józef Dąbrowski.
W Polsce zarejestrowane są 34 Koła KSKP.

Historia Legnickiego Koła sięga roku 1981. W tym roku w parafii św. Jacka
w Legnicy zostały poświęcone kolejarskie sztandary „Solidarności”. Kolejarze spotykali się na wspólnej Mszy św., ku czci swej patronki św. Katarzyny. Od 1988 r. uczestniczą
w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Kolejarzy na Jasną Górę. Dużą rolę w konsolidacji legnickiego środowiska kolejarskiego odegrał ks. Prałat Tadeusz Kisiński. Szczególnym wydarzeniem dla Kościoła Legnickiego była wizyta Papieża Jana Pawła II 2.06.1997 r. Przygotowania do tej wizyty jeszcze bardziej zmobilizowało środowisko kolejarskie czego owocem było powołanie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Legnicy. 20 XI 1997 r. wybrano Zarząd Koła przy parafii św. Jacka. Prezesem Koła został Julian Sopyło.
Z tej okazji 23 XI 1997 r. Bp Tadeusz Rybak odprawił Mszę św. w intencji kolejarzy legnickich. Diecezjalnym Duszpasterzem został ks. Robert Kristman. Ważnym wydarzeniem dla Koła było zorganizowanie w dniach 15-17 IX 2000 r. Ogólnopolskiego Spotkania Formacyjnego KSKP kolejarzy z całej Polski i z zagranicy. Obecnie opiekunem Stowarzyszenia w naszej diecezji jest ks. Przemysław Słyszko.

 

Cele

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół, indywidualnych i społecznych postaw kolejarzy, szerzenie kultury chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich zasad etycznych. Stowarzyszenie kształtuje i umacnia więzi w środowisku kolejarskim oraz niesie pomoc potrzebującym

 

Formacja

W pracy formacyjnej ważną rolę spełniają obchody patronalnego święta w dniu 25 listopada ku czci św. Katarzyny. Od 1989 r. w tym dniu obchodzone jest Dzień Kolejarza. Każdego roku w Ośrodku Misyjnym Księży Pallotynów w Konstancinie ­Jeziornej odbywają się spotkania formacyjne i szkolenia dla animatorów Kół Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. W ramach duszpasterstwa kolejarzy działa fundacja "Wspólnota Kolejarska", której zadaniem jest niesienie pomocy będącym w potrzebie kolejarzom i uczniom szkół kolejowych. W Legnicy spotkania formacyjne odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w domu parafialnym przy kościele św. Jacka. Spotkanie rozpoczyna się Mszą Świętą o godzinie 18.00. Formacja dotyczy rozważania Pisma Świętego, Encyklik i Listów Jana Pawła II. Kolejarze zrzeszeni w Kole angażują się w życie Parafii św. Jacka, uczestniczą w Drodze Krzyżowej ulicami Legnicy, podejmują opiekę nad relikwiami św. Jacka. W Legnicy Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich działa od 20 listopada 1997 r. Należą do niego pracownicy, emeryci i renciści PKP. Swoją siedzibę Koło ma w parafii św. Jacka.

 

Strona internetowa:  www.kskp.pl

 

Duszpasterz

ks. dr Przemysław Słyszko, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa,

ul. Kościuszki 20, 59-940 Węgliniec,

tel. 75/ 771 20 44, 75/ 771 21 47.