pdf drukuj

Fundacja Imienia Brata Alberta - Filia w Lubinie

 

Historia

Ogólnopolska Fundacja im. Brata Alberta powstała w Krakowie w 1987 r. Początki filii Fundacji w Lubinie są związane z grupą młodych ludzi, którzy w 1988 r. zaangażowali się w działalność charytatywną na rzecz osób upośledzonych umysłowo w ramach Ruchu „Wiara i Światło”. Wspólne spędzanie czasu z osobami niepełnosprawnymi, nawiązywanie przyjaźni, wspólne świętowanie, wyjazdy i organizowanie wakacji integrowały osoby, które pragnęły w ten sposób pomagać bliźnim. Pierwsze spotkania wspólnoty odbywały się w mieszkaniu prywatnym państwa Joanny i Aleksandra Płotnickich w Lubinie. Po upływie pewnego czasu stwierdzono, że dotychczasowa forma działalności jest niewystarczająca. Konsekwencją tych poszukiwań było powołanie w 1990 roku lubińskiej filii Fundacji im. Brata Alberta.

 

Działalność

W ramach tej Fundacji działa:

1.Dzienny Ośrodek Adaptacyjny „Przytulisko” (od maja 1991 roku) – dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo: w jego ramach prowadzona jest terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, hipnoterapia na własnych koniach, muzykoterapia z elementami teatru, katechizacja specjalna, wspólnotowe Msze Święte raz w miesiącu. Zajęcia są prowadzone również po południu w ramach Świetlicy Terapeutycznej. Skupiają one podopiecznych pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią i znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. W ramach tego projektu prowadzony jest również program hostelowy – dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

2.Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przytulisko” (od 1993 roku). Istnieje siedem grup terapeutycznych w pięciu pracowniach: ceramicznej, ogrodniczej, rolniczej, edukacyjno-terapeutycznej i gospodarstwa domowego.

 

Filia Fundacji w Lubinie corocznie wspomaga udział podopiecznych w turnusach rehabilitacyjnych oraz organizuje inne imprezy, których głównym celem jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Bierze udział w ogólnopolskich spotkaniach organizowanych przez Fundację im. Brata Alberta. Podejmowana jest współpraca z innymi organizacjami np. z Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej, które zorganizowało Kongres Osób Niepełnosprawnych, Narodową Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych do Rzymu, pielgrzymki do Krzeszowa. W ramach tej współpracy organizowane są Spotkania Opłatkowe, Bale Integracyjne w Legnicy oraz zorganizowano Narodową Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych do Lourdes.

W podejmowanych działaniach szczególnie dąży się do tego, aby atmosfera panująca w ośrodkach przypominała bardziej dom rodzinny niż szkołę czy klinikę.

 

Strona internetowa:  www.albert.lubin.pl

 

Kapelan

ks. mgr Krzysztof Krzyżanowski, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,

ul. Budowniczych LGOM 3, 59-300 Lubin,

tel. 76/ 749 22 01, 76/ 749 22 02,

e-mail: kskriss@poczta.onet.pl

                                                          

Prezes

Grzegorz Rzeski

 

Biuro

tel. 76/ 8421076,

e-mail: biuro@albert.lubin.pl