pdf drukuj

Apostolstwo Modlitwy

 

Historia

Apostolstwo Modlitwy narodziło się w 1844 roku w jezuickim kolegium w Vals (południowa Francja), za sprawą o. Franciszka Gautrelet SI, aby ożywić wśród tamtejszej młodzieży ducha apostolskiego: modlitwy, umartwienia i dobrych uczynków, jako ofiara na rzecz rozszerzenia się Królestwa Bożego. Ostatni Statut Apostolstwa Modlitwy został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską 27 marca 1968 r. Patronem jest św. Franciszek Ksawery, którego wspomnienie przypada 3 grudnia. W Polsce po wojnie w 1949 r. Apostolstwo Modlitwy zmuszono do zaniechania swojej misji w Kościele a w 1953 r. przestało ukazywać się czasopismo AP – „Posłaniec Serca Jezusowego”. Działalność wznowiono w 1982 roku. Sekretariat Krajowy mieści się w Krakowie przy ul. Kopernika 26 (przy bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa).

W diecezji legnickiej ruch AM rozpoczął działalność w 1993 r. W tym roku do Legnicy przyjechał Krajowy Sekretarz AM z Krakowa, o. Tadeusz Kiersztyn. Z jego inspiracji powstały ogniska modlitewne przy parafii Matki Bożej Królowej Polski, św. Rodziny, Świętej Trójcy (1994r.), św. Józefa (2002r.). Pierwszym opiekunem duchowym był ks. Marek Skolimowski, animatorką Teresa Bielawska. Od 1995 r. opiekunem został ks. Andrzej Białek a od 2000r. – ks. Ryszard Pita. Obecnie asystentem tego ruchu jest ks. Marian Zieja.

 

Cele

Zadaniem Apostolstwa Modlitwy jest rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego swoich członków. Dokonuje się to przez pogłębianie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, przez który członkowie AM odkrywają dla siebie i innych "nieprzebrane dary miłosierdzia i łaski" (por. Statut Apostolstwa Modlitwy). Celem podejmowanej pracy formacyjnej AM jest ożywienie pobożności eucharystycznej swoich członków. Poprzez udział w codziennej Eucharystii członkowie Apostolstwa Modlitwy składają codzienną ofiarę duchową
w intencjach Kościoła i dla zbawienia świata.

 

Formacja

Apostolstwo Modlitwy jest szkołą formacji apostolskiej. W celu pogłębiania tej formacji AM organizuje spotkania, kursy z zakresu formacji biblijnej, apostolskiej, liturgicznej
i ekumenicznej według zaleceń Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza dekretu o apostolstwie świeckich. Do ruchu może należeć każdy, kto wyraża wolę wstąpienia oraz gotowość wypełniania praktyk, które są wyrazem życia duchowego, a kapłan przyjmujący osobę do stowarzyszenia oficjalnie zapisuje ją do księgi parafialnej oraz wręcza dyplom. Wstąpienie do AM jest związane ze złożeniem przyrzeczeń wynikających ze Statutu. Do zobowiązań duchowych należą:

1. Modlitwa codziennego ofiarowania się Bogu przez Jezusa Chrystusa;

2. Częste uczestnictwo w Eucharystii i Komunii Świętej w duchu wynagrodzenia;

3. Modlitwa w intencji Ojca Świętego (dziesiątek różańca);

4. Wieczorny rachunek sumienia;

5. Nabożeństwo w 1-sze piątki miesiąca ku czci Serca Pana Jezusa;

6. Nabożeństwo w 1-sze soboty miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

Hasłem AM jest „kochać i służyć”. Członkowie ruchu w sposób cichy, zanoszą modlitwę do Boga w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, Ojczyzny i ludzi potrzebujących Bożej opieki.

Animatorzy ognisk modlitewnych uczestniczą w dorocznych rekolekcjach dla animatorów
w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. W diecezji legnickiej organizowane są dwa razy w roku dni skupienia oraz czuwania nocne.

 

Strona internetowa:  www.ampolska.co

 

Asystent kościelny:

ks. mgr-lic. Marian Zieja, parafia św. Joachima i Anny w Legnicy,

ul. Rzeczypospolitej nr 135, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 724 43 90; kom. 507 088 833,

e-mail: marian@joachim-anna.pl

 

Animatorka Apostolstwa Modlitwy

Teresa Bielawska,

ul. Neptuna 2/9, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 854 71 59.

 

Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy w Diecezji:

1.      Legnica, Matki Bożej Królowej Polski,

2.      Legnica, św. Trójcy,

3.      Legnica, św. Józefa,

4.      Kamienna Góra, Matki Bożej Różańcowej,

5.      Mirsk, Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny,

Świeradów Zdrój, św. Józefa Oblubieńca.